20 sekunders forklaring af ideen

En illustration der på 20 sekunder forklarer hvad vores projekt går ud på…

20_sec_explanation_CorporateInfographics

 

 

 

Kick off workshop 8/6 hos SkabelonDesign med Maersk Oil

Den 8/6 inviterede SkabelonDesign på opstartsworkshop med deltagelse af Mads (MJ) og Susanne (SG) fra Maersk Oil og Morten (MHM), Frederik (FRD) og Jeppe (JSH) fra SkabelonDesign.

 

Agendaen for workshoppen var:

 1. Introduktion (JSH)
 2. Maersk introducerer usecases og eksempler (Mads og Susanne)
 3. SD introducerer usecases i tekst til fælles godkendelse (FRD)
 4. Vi tegner på tavlen UI/UX-overvejelser (MHM)
 5. Prints af eksempler på output (FRD)
 6. Drøftelse af involvering fra Maersk. 2 arbejdsworkshops mere og derefter mødes vi til præsentation (JSH)
 7. Next steps: Næste workshop i uge 26 og derefter workshop i slutningen af august (uge 35 og 36).

 

Kickoff_WS_080616

Kickoff workshop 8/6. Fokus: Intro, skitser, UI/UX, eksempler på infografikker og kategorier

 

Spørgsmål/afklaring til fortsat drøftelse på Workshops

 • Brugen af grafikker udover i Office – evt. på web eller andre steder
 • Hvad kan/bør styres af PowerPoint-skabelonen og hvad skal styres af en evt. IG (Infografik)-skabelon
 • Begrænsningslogik for antallet af grafikker/ikoner der sættes ind pr IG.
 • Skal brugeren have en note om at de skal vælge en pladsholder, hvis en sådan ikke er valgt.
 • Produkt ønsker (ad-hoc i tilfældig rækkefølge)
 • Add a note, Check mark, tekst
 • Retning af hvid gradient
 • Låsning af proportioner
 • Søgning?
 • Størrelser og skabeloner?
 • Hvad skal styre formatet?
 • Farvetema valg
 • Styret af dokument?
 • Styret i første pane?
 • Valg ved indtastning af data
 • Advanced +
 • – Valg skal huskes

 

Andre idéer til Infografikker som kom frem under mødet

 • Dynamisk verdenskort – Valg af bynavne – valg af aktivitet på lokation (produktion / exploration)
 • Relation – bobler med tekst og tal (multible og interagerende)
 • som SmartArt som lægger bobler (eller andet) ind alt efter hvor mange felter der bliver udfyldt
 • Pladsholder til infographics, som styrer brugerens designmæssige eksekvering (tekstbaserede IGs)

Eksempler på output som projektet vil sikre at medarbejdere selv kan skabe

En lang række eksempler og designudkast er blevet gennemgået og evalueret af projektgruppen, som ligeledes vil få tilføjet endnu flere eksempler fra det designarbejde som e-Types allerede har designet og leveret til Maersk Oil.

 

Nogle af de eksempler som vi har taget udgangspunkt i er:

Examples_Infographics

Workshop om infografikker og datavisualisering 29/6

Deltagere ved workshoppen:
Susanne (Maersk)
Mads (Maersk)
Iben (DDC)
Christoffer (DDC)
Frederik (SkabelonDesign)
Morten (SkabelonDesign)
Jeppe (SkabelonDesign)

 

Indledning:

Præsentation af status, designproces og udvikling, samt overvejelser siden sidst

Fokus har i den seneste tid været på design af prototype og fastlæggelse af grafikformater, samt test af disse grafikker i forskellige situationer (4 infografik-kategorier med X typer af infografikker behov for adskillelse af indhold og redigering af infografikker). Prototype præsenteret på workshop 29/6.

Reaktion efter præsentation af prototype:

Det er MEGA fedt (Mads)

Det er kommet meget længere end jeg troede på nuværende tidspunkt (Susanne)

 

Noter/overvejelser:
Promt med mulighed for at bruge CI, når man er i gang med at arbejde i Excel
Gem infografik som billede til brug på/i andre medier
Mouseover på ikoner: Større ikon vises
Søgning efter ikoners tags
Idé til afklaring: Skriv tekst der skaber infografik på baggrund af input som “Show me 10 out of 40 oil barrels”
Favorit markering ønskes
My icontemplates (gem lokalt/i en brugermappe)

 

Bekymringer/afklaring:
Indsættelse af infografikker i pladsholdere/skalering
Manipulering af grafik efter indsættelse (skalering, gruppering af grafik-elementer og re-editering af data)
Design på output indsamles fra Erickson hos Maersk og hos e-Types (Jeppe kontakter Mads fra e-Types)

 

Eksempler på visuelt indhold og gennemgang:

Eksempel_3_ud_af_9_hatte

Eksempel på output i kategorien “X af y”: 3 ud af 9

Screendump_fra_Maersk_publikation

Eksempel på anvendt output til illustration af størrelsesforhold (tøndestørrelse, talangivelse og graf i kombination)

Screendump_fra_Maersk_publikation_2

Eksempel på output med flere infografikker til illustration af data (graf, ikonillustration og store fokus tal)

Et billede siger mere end 1.000 ord

Et billede siger mere end 1.000 ord. En floskel så klart – og således en ting som vi i kommunikations- og designverdenen for længst har taget til os. Den digitale revolution har gjort billedsproget til en ny bedste ven – ikke blot via billeder taget med et kamera, men også ikoner og illustrationer er blevet et bærende element i vores kommunikation. Ikke blot for den kreerende designer, UX’er osv. Men i den grad også for brugerne af diverse digitale løsninger, der synes nærmest at forvente visuel kommunikation.

Big datas indmarch på scenen, både som term og som disciplin, har gjort datavisualisering til en af de vigtigste værktøjer for endnu flere medarbejdere rundt om i virksomhederne.

Infografik transformerer komplekse data og information til simple billeder, ikoner og tekst. Tilsammen giver det modtageren mulighed for at forstå komplekse begreber hurtigere.

For de af os der arbejder med kommunikation, design og brand, er arbejdet med infografikker måske forbundet med noget sjovt, eller måske en spændende udfordring. Men for andre kan datavisualisering være en kamp og måske endda en stopklods.

Overgangen til datavisualisering kan være svær og uoverskuelig, når man ikke er vant til at tænke visuelt. Men faktisk kan langt de fleste få gavn af at fremstille data i infografikker. En af de oplagte, og endnu uopdyrkede, anvendelsesmuligheder for infografikker er i Office-pakken, som i høj grad bruges til datafremstilling.

Og netop i Office-pakken er infografikker vigtige. PowerPoint er the Swiss knife som bruges til alt fra mødedokument og bureaubriefinger til finansiel rapportering, strategier, udbud og tilbud.

Når vi er gået fuldt ind i arbejdet med at automatisere forbruget af infografikker, er det også et klart udtryk for, hvor udviklingen er på vej hen. Det er ikke kun Maersk Oil som giver udtryk for et behov, men de har længe været forrest i forhold til brugen af infografikker på højt corporate plan. Et spor vi andre med fordel kan følge i kampen om brugernes, kundernes, investorernes, og alle de øvrige interessenters opmærksomhed.